اخبار ، اطلاعیه ها ، مناقصات و مزایدات

پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر بانه

اخبار ، اطلاعیه ها ، مناقصات و مزایدات

و كسانى كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز را برپا مى‏دارند و كارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست و از آنچه به آنها روزى داده‏ايم انفاق مى‏كنند، ( سوره شورا آیه 38)

۳۰ بهمن ۹۹

نطق ها و مذاکرات:

آقای محمودی رئیس شورا ضمن سلام و خیرمقدم به مهمانان و اعضای شورا، دستورکار جلسه را اصلاح لایحه درآمدی و بررسی نامه های واصله اعلام کرد که پس از بررسی و اظهار نظر، تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

مصوبات:

 1. نامه شماره ۱۲۳۸۰/۱/۶۵۲۱ – ۹۹/۱۱/۲۷ فرمانداری شهرستان بانه موضوع اظهارنظر کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان در خصوص مصوبات صورتجلسه شماره ۳۴ – ۹۹/۱۱/۱۵ مطرح و اعضاء ضمن موافقت و لحاظ نمودن پیشنهادات کمیته مذکور، تعدادی از عوارض وضع شده در لایحه درآمدی سال ۱۴۰۰ شهــرداری بانه که به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات جاری کشور، دیوان عدالت اداری رأی به ابطال آنها صادر نموده را حذف و مقرر نمودند لایحه درآمدی اصلاحی جهت بررسی مجدد به کمیته انطباق مصوبات ارسال گردد.
 1. نامه شماره ۱۲۱۳۷/۱/۶۵۲۱ – ۹۹/۱۱/۲۱ فرمانداری شهرستان بانه موضوع اظهارنظر کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان در خصوص مصوبات صورتجلسه شماره ۳۳ –۹۹/۱۱/۴ مطرح و اعضاء با توجه به بررسی موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورا ضمن موافقت و لحاظ نمودن پیشنهادات کمیته مذکور، در ارتباط با درخواست بررسی مجدد واگذاری دکه های مطبوعاتی با توجه به مصوبه شورای فرهنگ عمومی و نیاز شهرستان؛ با واگذاری تعداد دو دکه مطبوعاتی منوط به نظارت مستمر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان و استفاده از دکه ها تنها جهت فعالیت فرهنگی و نیز انتخاب مسئول هر دو دکه توسط فرمانداری، شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و به شرط داشتن سابقه فعالیت فرهنگی افراد موافقت نمودند.
 2. نامه شماره ۲۲۶۹۵– ۹۷/۱۱/۴ شهرداری در خصوص قرارداد مشاوره ثبتی تنظیمی فی مابین آن شهرداری به عنوان کارفرما و آقای علی حسن میرزایی به عنوان مشاور بررسی و اعضاء با توجه به بررسی موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورا برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.
 3. نامه شماره ۲۴۷۳۳ – ۹۹/۱۱/۲۹ شهرداری در خصوص تفریغ بودجه و گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۸ آن شهرداری انجام شده توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب بررسی و مورد تأیید قرار گرفت.
 4. نامه شماره ۲۴۴۴۰ – ۹۹/۱۱/۲۷ شهرداری بانه در خصوص واگذاری مجدد دکه های سطح شهر به روال سنوات قبل مطرح و اعضاء برابر ضوابط و مقررات قانونی با تمدید قرارداد اجاره دکه ها با قیمت مصوب کارشناسی موافقت نمودند.
 5. نامه شماره ۱۴۵۱/۲-۴/۱۵۰۳ مورخه ۹۹/۱۱/۱۴ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بانه در خصوص درخواست آقای فریدون احمدیان مدیرمسئول آموزشگاه موسیقی اکتاو مبنی بر مساعدت مالی به مبلغ ۲۰میلیون ریال جهت برگزاری کنسرت دو نوازی (سنتور و تنبک) در محل آمفی تئاتر آن اداره بررسی و اعضاء با توجه به بررسی موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورا برابر ضوابط و مقررات قانونی با مساعدت نامبرده به مبلغ پیشنهادی موافقت نمودند.
 6. نامه شماره ۱۳۵۷/۳-۶/۱۵۰۳ مورخه ۹۹/۱۰/۳۰ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بانه در خصوص درخواست آقای صهیب یوسفی مسئول نمایندگی انجمن سینمای جوانان بانه مبنی بر مساعدت مالی به مبلغ صد میلیون ریال جهت برگزاری مسابقه عکاسی با موبایل با عنوان امید به زندگی بررسی و اعضاء با توجه به بررسی موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورا برابر ضوابط و مقررات قانونی با مساعدت مبلغ پنجاه میلیون ریال به نامبرده موافقت نمودند.
 7. نامه شماره ۲۳۹۰۸- ۹۹/۱۱/۱۹ شهرداری در خصوص پرداخت پاداش و سنوات خدمت و مانده مرخصی مرحوم ع ش کارگر رسمی آن شهرداری به مبلغ ۳۸۹/۹۱۲/۹۴۷ ریال بررسی و اعضاء با عنایت به نامه شماره ۴۳۸۲۵/۳۲/۶۵ – ۹۹/۸/۳ دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.

 

 1. نامه شماره ۲۳۳۸۶- ۱۳/۱۱/۹۹ شهرداری در خصوص واگذاری مغازه های شماره ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۷۱ و ۸۸ و ۹۴ و ۱۰۳ و ۱۰۹ و ۱۱۵ و ۱۷۸ و ۲۱۱ و ۲۳۳ و ۲۴۹ و ۲۷۷ و ۲۸۰ و ۳۱۲ و ۳۱۴ و ۳۱۸ و ۳۳۱ و ۳۳۶ و ۳۴۵ و ۳۵۴ و ۳۵۶ و ۳۷۹ و ۳۸۹ و ۳۹۰ و ۳۹۲ و ۳۹۳ مجتمع تجاری بهشت، مغازه های شماره ۱۰۱ و ۱۰۹ و ۱۱۳ و ۱۱۷ و ۱۲۰ و ۱۲۱ و ۱۲۶ و ۱۳۳ و ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۲۱۰ و ۲۲۶ و ۳۰۱ و ۳۰۵ و ۲۰۶ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۲۰ و ۳۲۳ و ۳۲۵ و ۳۲۶ و ۳۲۹ مجتمع تجاری آفتاب درخشان، پارکینگ طبقاتی مجتمع تجاری بهشت، مغازه همکف شهرداری جنب بانک سپه و محل بازی شهرک توحید از طریق آگهی مزایده عمومی با قیمت کارشناسی به مدت ۲ سال بررسی و اعضاء با توجه به بررسی موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورا برابر ضوابط و مقررات با مورد مذکور موافقت نمودند.
 2. درخواست آقای ع س مبنی بر مساعدت مالی جهت معالجه مادربزرگ و مادرش با توجه به هزینه های بالای پزشکی و درمانی و نیز نداشتن منبع درآمد بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات قانونی با مساعدت مالی نامبرده به مبلغ ۱۰میلیون ریال موافقت نمودند.
 3. درخواست آقای ش رمددجوی تحت پوشش اداره بهزیستی مبنی بر بخشودگی عوارض تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون تفکیک به مبلغ ۱۵۵/۵۱۶/۴ ریال بررسی و اعضاء با بخشودگی مبلغ مذکور موافقت نمودند.
 4. نامه شماره ۲۳۵۹۴- ۱۵/۱۱/۹۹ شهرداری در خصوص فرم بررسی فنی و شهرسازی طرح های وام شهرداری ها (فرم شماره ۱) مطرح و فرم پیشنهادی مورد تأیید قرار گرفت.
 5. نامه شماره ۲۳۰۴۲- ۹۹/۱۱/۹ شهرداری در خصوص افتتاح حساب نزد بانک سپه بمنظور بهره مندی و استفاده حداکثری آن شهرداری از تسهیلات اعطایی سازمان شهرداری ها و بانکهای دولتی و همچنین اسناد تسویه خزانه نوع دوم و تهاتر با ادارات بدهکار به شهرداری بررسی و اعضاء با توجه به بررسی موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورا با مورد مذکور موافقت نمودند.
 6. نامه شماره ۲۳۸۴۰- ۹۹/۱۱/۹ شهرداری در خصوص صورتجلسات کمیسیون معاملات به شماره های ۲۳۸۰۵ و ۲۳۸۰۸ مورخه ۹۹/۱۱/۱۸ بررسی و اعضاء با توجه به بررسی موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورا با تصمیمات اتخاذ شده در صورتجلسات مذکور موافقت نمودند.
 7. درخواست آقای ع ا مبنی بر مساعدت مالی جهت معالجه و پرداخت هزینه های پزشکی و درمانی خود مطرح و اعضاء با توجه به بررسی موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورا با مساعدت مالی نامبرده به مبلغ ۵۰میلیون ریال موافقت نمودند.
 8. نامه شماره ۱۵۶- ۹۹/۱۱/۱۲ هیئت فوتبال شهرستان بانه مبنی بر مساعدت مالی جهت اعزام تیم فوتسال شهرستان بانه به مسابقات لیــگ دسته سـه کشوری به عنوان نماینده استان کردســتان بررسی و اعضـاء با توجه به بررسی موضوع در جلسه

 

کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورا مشروط به افتتاح حساب مشترک توسط سرپرست، مربی و رئیس هیئت فوتبال جهت واریز مبلغ مصوب و هزینه مبلغ جهت اعزام تیم به مسابقه، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی با مساعدت مالی به مبلغ ۳۰۰میلیون ریال موافقت نمودند.

۱۷. نامه شماره ۲۰۸۰۶- ۹۹/۱۰/۷ شهرداری در خصوص تعیین حسابرس جهت حسابرسی صورت های مالی آن شهرداری منتهی به ۹۹/۱۲/۲۹ مطرح و اعضاء با انجام حسابرسی سال مالی ۱۳۹۹ توسط شرکت امین محاسب روش موافقت نمودند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با شورای اسلامی شهر بانه

نشانی : بانه – خیابان امام ؛ ساختمان شورای اسلامی شهر بانه– تلفن ۰۸۷۳۴۲۵۷۳۲۶ تلفاکس ۰۸۷۳۴۲۵۷۳۲۵ کدپستی ۶۶۹۱۹۱۷۸۵۶
www.shorabaneh.ir
info@shorabaneh.ir
shorabaneh@yahoo.com