اخبار ، اطلاعیه ها ، مناقصات و مزایدات

پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر بانه

اخبار ، اطلاعیه ها ، مناقصات و مزایدات

و كسانى كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز را برپا مى‏دارند و كارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست و از آنچه به آنها روزى داده‏ايم انفاق مى‏كنند، ( سوره شورا آیه 38)

اعضای دوره چهارم شورای بانه

نام و نام خانوادگی : سعداله عزیزپور
سمت : رئیس شورا و عضو کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورا
تحصیلات : فوق لیسانس
سوابق شغلی : آزاد

نام و نام خانوادگی : سیامک بسطامی
سمت : نایب رئیس شورا و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری
تحصیلات : لیسانس
سوابق شغلی : آزاد

نام و نام خانوادگی : شب بو محمدیانی
سمت : عضو کمیسیون برنامه، بودجه و عمران شهری
تحصیلات : فوق لیسانس
سوابق شغلی : دبیر آموزش و پرورش

نام و نام خانوادگی : بهاءالدین آرام
سمت : نماینده شورا در کمیسیون ماده صد و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری
تحصیلات : دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس معماری
سوابق شغلی : پیمانکار

نام و نام خانوادگی : مصطفی شهیدی
سمت : عضو کمیسیون برنامه، بودجه و عمران شهری
تحصیلات : فوق لیسانس
سوابق شغلی : کارمند بانک

نام و نام خانوادگی : محمد علی مسلمی
سمت : منشی شورا و رئیس کمیسیون حقوقی ، فرهنگی و اجتماعی
تحصیلات : فوق لیسانس
سوابق شغلی : رئیس مرکز بهداشت

نام و نام خانوادگی : فریده مولوی
سمت : عضو کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
تحصیلات : لیسانس
سوابق شغلی :  دبیر آموزش و پرورش

نام و نام خانوادگی : حاج وریا وثوقی
سمت :  عضو کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری – نماینده شورا در شورای سازمان حمل و نقل

تحصیلات : فوق لیسانس
سوابق شغلی : رئیس کمیته امداد

نام و نام خانوادگی : سامان مهران
سمت : خزانه دار و عضو کمیسیون حقوقی ، فرهنگی و اجتماعی
تحصیلات : لیسانس
سوابق شغلی : آزاد

ارتباط با شورای اسلامی شهر بانه

نشانی : بانه – خیابان امام ؛ ساختمان شورای اسلامی شهر بانه– تلفن ۰۸۷۳۴۲۵۷۳۲۶ تلفاکس ۰۸۷۳۴۲۵۷۳۲۵ کدپستی ۶۶۹۱۹۱۷۸۵۶
www.shorabaneh.ir
info@shorabaneh.ir
shorabaneh@yahoo.com