اخبار ، اطلاعیه ها ، مناقصات و مزایدات

پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر بانه

اخبار ، اطلاعیه ها ، مناقصات و مزایدات

و كسانى كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز را برپا مى‏دارند و كارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست و از آنچه به آنها روزى داده‏ايم انفاق مى‏كنند، ( سوره شورا آیه 38)

اعضای دوره ششم شورای بانه

نام و نام خانوادگی : ابراهیم لطفی
سمت : رئیس شورا

نام و نام خانوادگی : محمد احمدی
سمت : نایب رئیس شورا

نام و نام خانوادگی : زریان حسین زاده

 

نام و نام خانوادگی : عادل حسینی

سمت: خزانه دار

نام و نام خانوادگی : محمد محمدپور

سمت: منشی

نام و نام خانوادگی : مصطفی شهیدی

 

سمت: منشی۲

  نام و نام خانوادگی :دلنیا شریفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط با شورای اسلامی شهر بانه

نشانی : بانه – خیابان امام ؛ ساختمان شورای اسلامی شهر بانه– تلفن ۰۸۷۳۴۲۵۷۳۲۶ تلفاکس ۰۸۷۳۴۲۵۷۳۲۵ کدپستی ۶۶۹۱۹۱۷۸۵۶
www.shorabaneh.ir
info@shorabaneh.ir
shorabaneh@yahoo.com