اخبار ، اطلاعیه ها ، مناقصات و مزایدات

پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر بانه

اخبار ، اطلاعیه ها ، مناقصات و مزایدات

و كسانى كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز را برپا مى‏دارند و كارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست و از آنچه به آنها روزى داده‏ايم انفاق مى‏كنند، ( سوره شورا آیه 38)

مصوبات روز ۱۸ اسفند

دستورکار جلسه :

 بررسی نامه های واصله

 آقای امینی رئیس شورا ضمن خیرمقدم به حاضرین، دستورکار جلسه را بررسی نامه های واصله اعلام کرد و از اعضاء خواست نظرات و پیشنهادات خود را اعلام نمایند. در پایان و پس از بررسی و تبادل نظر میان اعضاء، تصمیمات زیر اتخاذ رسید.

 مصوبات :  

۱  نامه شماره ۲۹۶۱۵۴۰۰۰/۵۸۱۱ ۹۷/۱۲/۷ مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بانه در خصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری جشن تلاش و امید به منظور تقدیر از دانش آموزان برتر کنکور سراسری و دانش آموزان و دبیران تلاشگر بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات قانونی با مساعدت مبلغ هفتاد میلیون ریال موافقت نمودند. 

۲  نامه شماره ۲۰۲۷۱- ۹۷/۱۲/۹ شهرداری در خصوص استرداد سپرده حسن انجام کار شرکت سازه ترابر ایرانیان موضوع قرارداد شماره ۷۸۸ ۹۵/۱/۱۶ پروژه عملیات پیاده روسازی خیابان وفایی، سید جمال الدین و روبروی پارک معلم بررسی و اعضاء با عنایت به صورتجلسه تحویل موقت شماره ۲۰۲۶۵ ۹۷/۱۲/۷ برابر ضوابط و مقررات مالی با مورد مذکور موافقت نمودند.

۳  نامه شماره ۲۰۶۰۲- ۹۷/۱۲/۱۴ شهرداری در خصوص استرداد مبلغ هفت میلیون ریال به آقای صلاح الدین مرادی پرداختی به حساب آن شهرداری بابت جرایم کمیسیون ماده صد شهرداریها با توجه به بخشودگی مبلغ ۷میلیون ریال در کمیسیون تجدید نظر بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات مالی با مورد مذکور موافقت نمودند.

۴ نامه شماره ۲۰۶۶۷- ۹۷/۱۲/۱۵ شهرداری در خصوص استرداد مبلغ ۰۰۰/۷۵۳/۷ ریال به آقای مختار عبدی صدبار واریزی به حساب آن شهرداری بابت عوارض خودرو بررسی و اعضاء با مورد مذکور مخالفت نمودند.

۶  نامه شماره ۲۰۸۸۳- ۹۷/۱۲/۱۸ شهرداری در خصوص صورتجلسه فی مابین شهرداری بانه و شرکت پارس عمران میعاد پیمانکار پروژه پارک میدان شورا به شماره ۲۰۸۸۶ ۹۷/۱۲/۱۸ موضوع واگذاری قطعات ۵۳ و ۵۴ واقع در میدان شورا به قیمت کارشناسی بابت بخشی از طلب شرکت، با توجه به تغییر موقعیت پلاک ۵۴ و عدم امکان تحویل آن بررسی و اعضاء مشروط به برگزاری مزایده فروش دو قطعه فوق الذکر و رعایت ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند. 

۷  نامه شماره ۲۱۵/۲۱۶/۱۰۰۲۵۹- ۹۷/۱۱/۲۳ مدرسه امام خمینی دوره دوم ابتدایی در خصوص درخواست کمک مالی به مبلغ یک میلیون تومان جهت تهیه یک دستگاه پروژکشن آموزشی بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات قانونی با مساعدت مبلغ ۱۰ میلیون ریال به مدرسه مذکور موافقت نمودند.  

۸ درخواست سرپرست گروه هه ل په رکی ئاگرین بانه ” مبنی بر مساعدت مالی جهت شرکت در مراسم نوروز با توجه به دعوت گروه از طریق شبکه استانی کردستان بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات قانونی با مساعت مبلغ ده میلیون ریال مذکور موافقت نمودند. 

۹  نامه شماره ۲۰۶۵۸- ۹۷/۱۲/۱۵ شهرداری در خصوص مساعدت مالی دفتر هانا خبر به مبلغ پنجاه میلیون ریال جهت خرید تجهیزات بررسی و اکثریت اعضاء برابر ضوابط و مقررات مالی با مساعدت مبلغ بیست میلیون ریال موافقت نمودند. 

۱۰  نامه شماره ۱۶۵۳۴- ۹۷/۱۰/۹ شهرداری در خصوص صورتجلسه توافقی فی مابین آقای رحیم رحمن زاده و شهرداری بانه به شماره ۱۷۰۲۶ ۹۷/۹/۱۱ مطرح و اعضاء با صورتجلسه توافقی مذکور مخالفت نمودند.

۱۱  نامه شماره ۲۰۸۱۱- ۹۷/۱۱/۲۶ شهرداری در خصوص متمم و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷ آن شهرداری بررسی و اعضاء با متمم و اصلاحیه بودجه پیشنهادی موافقت نمودند.

۱۲  اعضای شورا به استناد تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون های شوراهای اسلامی و همچنین در راستای اجرای بند ۱ از مصوبات جلسه شماره ۱۵ ۲۵/۵/۹۵ شورای اسلامی شهر بانه و به منظور تنظیم بازار،  با فعال سازی کمیسیون بازار ” و عضویت تمامی اعضاء در کمیسیون مذکور به ریاست آقای بختیار مولایی موافقت نمودند.  

۱۳اعضاء مقرر نمودند به منظور تعیین تکلیف وضعیت مجتمع تجاری آفتاب درخشان نسبت به تشکیل یک کارگروه با نظارت مستقیم شورا و متشکل از اعضای شورا، یک نفر نماینده شهرداری ترجیحاً شخصی که در مورد پروژه اطلاعات کافی و وافی داشته باشد، یک نفر کارشناس به انتخاب اعضای شورا و یک نفر نماینده سرمایه گذار پروژه مذکور اقدام گردد.

۱۴-  نامه شماره ۱۹۲۲۹- ۹۷/۱۱/۲۷ شهرداری در خصوص آقای رئوف عبدالهی برنده مزایده پلاک ۲۲۰ بلوار سقز به مبلغ ۱۲میلیارد ریال با توجه به درخواست نامبرده مبنی بر فسخ قرارداد به تاریخ ۹۷/۷/۲۳ بررسی و اعضاء با درخواست نامبرده موافقت نمودند مشروط بر اینکه شهرداری سپرده ایشان را ضبط و نسبت به برگزاری مجدد مزایده پلاک مذکور اقدام و در صورت فروش مبلغ واریزی ایشان را با رعایت ضوابط و مقررات قانونی مسترد نماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با شورای اسلامی شهر بانه

نشانی : بانه – خیابان امام ؛ ساختمان شورای اسلامی شهر بانه– تلفن ۰۸۷۳۴۲۵۷۳۲۶ تلفاکس ۰۸۷۳۴۲۵۷۳۲۵ کدپستی ۶۶۹۱۹۱۷۸۵۶
www.shorabaneh.ir
info@shorabaneh.ir
shorabaneh@yahoo.com