اخبار ، اطلاعیه ها ، مناقصات و مزایدات

پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر بانه

اخبار ، اطلاعیه ها ، مناقصات و مزایدات

و كسانى كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز را برپا مى‏دارند و كارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست و از آنچه به آنها روزى داده‏ايم انفاق مى‏كنند، ( سوره شورا آیه 38)

جلسه یکشنبه ۲ تیر

دستورکار جلسه:

بررسی نامه های واصله

مذاکرات جلسه:

آقای امینی رئیس شورا با خیر مقدم به حاضرین، دستورکار جلسه را بررسی نامه های واصله اعلام کرد که پس از بررسی و تبادل نظر میان اعضاء تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

 مصوبات:  

۱نامه شماره ۲۸۱۳۲ ۳۰/۳/۹۸ شهرداری در خصوص تفاهم نامه شهرداری بانه با شهرداری کانی سور به شماره ۴۶۹-۹۸ مورخه ۲۶/۳/۹۸ موضوع خرید مقدار ۹۰ تن قیر ۱۰۰/۸۵ به قیمت توافقی هر تن ۲۷ میلیون ریال و مجموع پرداختی ۰۰۰/۰۰۰/۴۳۰/۲ ریال به صورت ۱۰۰۰ میلیون ریال نقد و مابقی طی ۳ فقره چک به تاریخ های ۱/۵/۹۸ و ۱/۶/۹۸ و ۱/۷/۹۸ بررسی و اعضاء با رعایت ضوابط و مقررات مالی با تفاهم نامه مذکور موافقت نمودند. 

۲نامه شماره ۲۸۲۱۹ ۱/۴/۹۸ شهرداری در خصوص ساخت و جایگزینی دکه در محل فضای سبز روبروی آن شهرداری توسط آقای طاهر رسولی با توجه جمع آوری دکه متعلق به نامبرده در سال ۹۰ به دلیل ساخت پاساژ بهشت بررسی و به دلیل عدم اخذ اکثریت آرا در ارتباط با جمع آوری یا بلامانع بودن آن، تصمیم گیری به جلسه بعدی موکول گردید.

۳نامه شماره ۲۸۱۰۶ ۳۰/۳/۹۸ شهرداری در خصوص استرداد سپرده شرکت رهیاب عمران سهند موضوع قرارداد شماره ۱۸۷۷۵ ۱۹/۷/۹۵ پروژه عملیات خاکبرداری و زیرسازی معابر بررسی و اعضاء با عنایت به صورتجلسه تحویل قطعی شماره ۲۸۰۴۱ ۳۰/۳/۹۸ با مورد مذکور موافقت نمودند

۴نامه شماره ۲۷۹۱۸ ۲۹/۳/۹۸ شهرداری در خصوص استرداد سپرده شرکت ایمن سازه دیار موضوع قرارداد شماره ۱۷۰۲۱ ۱۱/۹/۹۷ پروژه احداث پارک پیرمراد بررسی و اعضاء با عنایت به صورتجلسه تحویل موقت شماره ۲۷۷۵۶ ۲۷/۳/۹۸ با مورد مذکور موافقت نمودند.

۵ نامه شماره ۵۶۹/۶-۲/۱۵۰۳مورخه ۸/۲/۹۸ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بانه در خصوص مساعدت مالی گروه هه لپه رکی شلیوه بانه اعزامی به کشور ارمنستان جهت شرکت در جشنواره فرهنگی و هنری بررسی و اعضاء با مساعدت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال از محل ماده ۱۷ با رعایت ضوابط و مقررات قانونی و در صورت وجود اعتبار موافقت نمودند. 

۶نامه شماره ۲۸۲۲۰ ۱/۴/۹۸ شهرداری در خصوص صورتجلسه توافقی شماره ۲۳۹۰۵ ۱۴/۲/۹۸ مابین آن شهرداری و آقای رحیم رحمان زاده مالک قطعه زمین واقع در محله جاده سلیمانیه تحت پلاک اصلی به مساحت ۴۵۷۴ متر مربع که مالک از محل تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک ۸۵ متر مربع ( ۱۸ درصد ) و برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها ۳۷۲۴ متر مربع ( ۷۸/۴۳ درصد باقیمانده از تبصره ۴ ) را به شهرداری واگذار نموده و باقیمانده ملک ایشان ۲۰۹۳ متر مربع ( ۷۵/۴۵ درصد کل ملک ) می باشد بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات قانونی با صورتجلسه توافقی مذکور موافقت نمودند.

۷نامه شماره ۲۴۳۷۷- ۱۸/۲/۹۸ شهرداری در خصوص صورتجلسه توافقی شماره ۱۰۵۰۶ ۱۸/۵/۹۷ فی مابین شهرداری بانه و وارثین محمدی موضوع قطعه زمین واقع در ضلع شمالی بلوار ترخان آباد تحت پلاک ۲۸ فرعی از ۱۵-اصلی به مساحت ۳۰۲۷۷ متر مربع بررسی و اعضاء با صورتجلسه توافقی مذکور موافقت نمودند.

۸نامه شماره ۱۷۲۸۷- ۲۲/۱۰/۹۷ شهرداری در خصوص واگذاری مغازه های واقع در میدان میوه و تره بار، مغازه ها بر بلوار سقز و بلال حبشی پروژه مشارکتی پایانه مسافربری و میدان میوه و تره بار به صورت اجاره به مدت ۲ سال با قیمت کارشناسی از طریق آگهی مزایده عمومی بررسی و اعضاء منوط به اطلاع رسانی از طریق جراید کثیرالإنتشار، سایت  و بنر برابر ضوابط و مقررات قانونی با موارد مذکور موافقت نمودند.

۹نامه شماره ۱۷۲۲۳- ۲۰/۱۰/۹۷ شهرداری در خصوص واگذاری مغازه های شماره ۵، ۲۱، ۲۶، ۳۳، ۳۵، ۴۵، ۶۷، ۸۸، ۹۴، ۱۰۶، ۲۰۲، ۲۱۱، ۲۲۳، ۲۵۹، ۲۸۰، ۳۳۶، ۳۶۶، ۳۷۴، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۲ و ۳۹۳ واقع در طبقات مختلف پاساژ بهشت سهم آن شهرداری به صورت اجاره به مدت ۲ سال با قیمت کارشناسی از طریق آگهی مزایده عمومی بررسی و اعضاء منوط به واگذاری از طریق فراخوان عمومی و اطلاع رسانی از طریق جراید کثیرالإنتشار، سایت  و بنر برابر ضوابط و مقررات قانونی با موارد مذکور موافقت نمودند.

۱۰نامه شماره ۱۷۲۶۵- ۲۰/۱۰/۹۷ شهرداری در خصوص پلاک کوبی معابر سطح شهر از طریق آگهی مناقصه عمومی بررسی و اعضاء منوط به اطلاع رسانی از طریق جراید کثیرالإنتشار، سایت  و بنر برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.

۱۱نامه شماره ۱۷۱۴۵- ۱۹/۱۰/۹۷ شهرداری در خصوص استرداد سپرده حسن انجام کار شرکت کارا پی گستر آبیدر موضوع قرارداد شماره ۲۵۹۰ ۱۰/۲/۹۶ پروژه پیاده روسازی و جدول گذاری سطح شهر بررسی و اعضاء با عنایت به صورتجلسه تحویل موقت شماره ۱۷۷۸۴ ۱۸/۱۰/۹۷ برابر ضوابط و مقررات مالی با مورد مذکور موافقت نمودند.

 

 ۱۲نامه شماره ۰۱۱/ه ه ب/۹۷ ۲۶/۱۰/۹۷ هیئت هندبال شهرستان بانه درخصوص درخواست مساعدت مالی بمنظور اعزام تیم هندبال بانوان به مسابقات کشوری بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات مالی با مساعدت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به هیئت مذکور موافقت نمودند.

۱۳نامه شماره ۱۲۳۸/۶-۲/۱۵۰۳ مورخه ۳۰/۱۰/۹۷ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بانه در خصوص مساعدت مالی گروه نمایش کازیوه، راه یافته به سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تهران بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات مالی با مساعدت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال و واریز به شماره حساب ۱۱۳۲۰۸۷۱۶۰ به نام انجمن نمایش نزد بانک تجارت شعبه مرکزی بانه موافقت نمودند.

 

۱۴نامه شماره ۲۷۲۲۶- ۲۲/۳/۹۸ شهرداری در خصوص احصاء حقوقات شهرداری در راستای اعمال تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۱۳۶۷ که مطابق مفاد آن در هنگام موافقت به درخواست مالکین اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده و توسعه عمران شهر علاوه بر آماده سازی و تأمین سرانه های خدماتی حداکثر تا ۲۰ % از اراضی مذکور به صورت رایگان دریافت گردد بررسی و اعضاء با دریافت ۷ % از اراضی مذکور به صورت رایگان موافقت نمودند.

۱۵نامه شماره ص/۳۴/۱۱۸/۹۸-۲۱/۲/۹۸ امور آب و فاضلاب شهری بانه در خصوص اجرای تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری و ماده ۷ جهت هر چه بهتر خدمات رسانی شبکه آب و ایجاد تأسیسات فاضلاب با نظارت اعضای شورای اسلامی شهر بررسی و اعضاء مشروط به افزایش یک ریالی هر مورد و انجام کلیه امورات لوله گذاری آب و فاضلاب توسط خود شرکت بدون مشارکت مردم و اخذ هزینه از آنان مشروط به نظارت اعضای شورا، با اجرای قانون مذکور موافقت نمودند.

۱۶نامه شماره ۲۰۶۶۷- ۱۵/۱۲/۹۷ شهرداری در خصوص استرداد مبلغ ۰۰۰/۷۵۳/۷ ریال به آقای مختار عبدی واریزی به حساب آن شهرداری بابت عوارض خودرو به دلیل عدم قبول آن در دفترخانه شهرستان آمل بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.

۱۷-  نامه شماره ۳۰۲- ۲۳/۳/۹۸ سازمان حمل و نقل همگانی بانه در خصوص افزایش نرخ کمیسیون دفاتر آژانس ها به ۰۰۰/۱۰۰ تومان به صورت ماهیانه با توجه به عدم افزایش نرخ مذکور از سال ۹۴ تاکنون بررسی و اعضاء با افزایش نرخ کمیسیون دفاتر آژانس ها به ۰۰۰/۹۰ تومان مشروط به ارائه خدمات به صورت تلفنی و تأمین امکانات رفاهی برای رانندگان آژانس ها موافقت نمودند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با شورای اسلامی شهر بانه

نشانی : بانه – خیابان امام ؛ ساختمان شورای اسلامی شهر بانه– تلفن ۰۸۷۳۴۲۵۷۳۲۶ تلفاکس ۰۸۷۳۴۲۵۷۳۲۵ کدپستی ۶۶۹۱۹۱۷۸۵۶
www.shorabaneh.ir
info@shorabaneh.ir
shorabaneh@yahoo.com