اخبار ، اطلاعیه ها ، مناقصات و مزایدات

پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر بانه

اخبار ، اطلاعیه ها ، مناقصات و مزایدات

و كسانى كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز را برپا مى‏دارند و كارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست و از آنچه به آنها روزى داده‏ايم انفاق مى‏كنند، ( سوره شورا آیه 38)

جلسه مورخه ۲۲ فروردین ۹۹

جلسه با نام و یاد خدای متعال آغاز گردید. آقای صفری رئیس شورا ضمن عرض خیرمقدم به مهمانان و اعضای شورای حاضر در جلسه، ابراز امیدواری کرد که در سال جدید با همکاری و تعامل کلیه دستگاه های اجرایی و خدمات رسان بتوانیم حداکثر خدمات را به شهر و شهروندان داشته باشیم.

اعطای مجوزات بهره برداری دستگاه های خدمات رسان، بدون هماهنگی با شهرداری و حتی ارائه خدمات به منازلی که در زمین هایی با کاربری غیرمجاز ( فضای سبز، گردشگری، آموزشی و … ) احداث گردیده اند، مشکلات بسیاری را برای شهرداری ایجاد کرده که این مشکلات هم در زمینه بافت شهری و هم درآمد شهرداری می باشد. چرا که بسیاری از منازل دارای جواز و پایان کار شهرداری بوده و کل هزینه مربوط به شهرداری را پرداخت نموده اند، اما با خدماتی که ادارات آب، برق، گاز و مخابرات به بسیاری از منازل بدون ارجاع به شهرداری ارائه کرده اند زمینه ساز بروز مشکلات عدیده ای گردیده است. لذا رایزنی های لازم و تبادل نظر با روسای ادارات آبفا و برق با حضور اعضای شورا، سرپرست شهرداری، مسئول شهرسازی و فضای سبز شهرداری انجام شد و مقرر گردید اداره آبفا مدارک مالکیت انشعاب غیردائمی که تاکنون نسبت به واگذاری امتیاز به آنها اقدام شده است را به شهرداری بانه ارسال نماید. در پایان نامه های واصله بررسی که پس از بحث و تبادل نظر میان اعضاء تصمیمات زیر ( ۱۴ مصوبه ) اتخاذ گردید.

مصوبات:

 1. با پرداخت مبلغ دو میلیون تومان به آقای م م موافقت گردید.
 2. نامه شماره ۴۸۷۸۳ – ۹۸/۱۱/۲۶ شهرداری در خصوص صورتجلسه مورخه ۹۸/۵/۱۳ هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری بانه بررسی و اعضاء با تصمیمات اتخاذ شده در صورتجلسه مذکور موافقت نمودند.
 3. نامه شماره ۴۹۶۹۵ – ۹۸/۱۲/۶ شهرداری در خصوص واگذاری مغازه های شماره ۱۲۷، ۳۷۷، ۲۹۴، ۲۴۱، ۲۱۷، ۳۹۵ و ۴۱۵ مجتمع تجاری بهشت برابر قیمت کارشناسی بصورت اجاره به مدت ۲ سال بررسی و اعضاء با رعایت ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.
 4. نامه شماره ۲۷۳۳۷- ۹۸/۳/۲۲ شهرداری در خصوص استرداد سپرده حسن انجام کار شرکت سعادت اندیش بانه موضوع قرارداد شماره ۳۳۰۰ – ۹۶/۲/۱۹ پروژه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر بررسی و اعضاء با عنایت به صورتجلسه تحویل قطعی شماره ۲۷۲۶۷ – ۹۸/۳/۲۲ برابر ضوابط و مقررات مالی با مورد مذکور موافقت نمودند.
 5. نامه شماره ۲۶۶۲۵- ۹۸/۳/۱۲ شهرداری در خصوص استرداد سپرده حسن انجام کار شرکت آژین ساز کردستان موضوع قرارداد شماره ۲۴۸۸۳ – ۹۶/۱۲/۲۴ پروژه پیاده روسای بلوار سقز و حاشیه میدان آزادی بررسی و اعضاء با عنایت به صورتجلسه تحویل موقت شماره ۲۶۴۶۷ – ۹۸/۳/۹ برابر ضوابط و مقررات مالی با مورد مذکور موافقت نمودند.
 6. نامه شماره ۲۷۲۳۰- ۹۸/۳/۲۲ شهرداری در خصوص استرداد سپرده حسن انجام کار آقای آزاد شریفیان موضوع قرارداد شماره ۵۴۶۴ – ۲۰/۳/۹۶ پروژه بتن ریزی و جدول گذاری معابر سطح شهر بررسی و اعضاء با عنایت به صورتجلسه تحویل قطعی شماره ۲۷۲۰۸ – ۲۲/۳/۹۸ برابر ضوابط و مقررات مالی با مورد مذکور موافقت نمودند.
 7. نامه شماره ۲۴۰۰۵- ۹۸/۳/۱۴ شهرداری در خصوص استرداد سپرده حسن انجام کار شرکت بنیان اندیش غرب موضوع قرارداد شماره ۱۱۶۷۱ – ۹۶/۸/۲۸ پروژه پخت آسفالت بررسی و اعضاء با عنایت به صورتجلسه تحویل موقت و قطعی شماره ۲۳۹۲۴ – ۹۸/۲/۱۴ برابر ضوابط و مقررات مالی با مورد مذکور موافقت نمودند.
 8. نامه شماره ۲۷۳۳۸- ۹۸/۳/۲۲ شهرداری در خصوص استرداد سپرده حسن انجام کار شرکت سعادت اندیش بانه موضوع قرارداد شماره ۶۷۴ – ۹۷/۱/۱۹ پروژه رنگ آمیزی جداول و رفیوژهای سطح شهر بررسی و اعضاء با عنایت به صورتجلسه تحویل قطعی شماره ۲۷۲۶۶ – ۲۲/۳/۹۸ برابر ضوابط و مقررات مالی با مورد مذکور موافقت نمودند.
 9. نامه شماره ۴۹۴۸۰- ۹۸/۱۲/۵ شهرداری در خصوص صورتجلسه توافقی شماره ۴۲۱۰۰ – ۹۸/۹/۱۰ فی مابین آن شهرداری و آقای احمدرضا رحیم لباف زاده موضوع قطعه زمین واقع در محله جاده کاروانیان به مساحت ۳۷۵۴۲ متر مربع تحت پلاک ۸۱ فرعی از ۱۵ اصلی بررسی و اعضاء مشروط به رعایت ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.
 10. نامه شماره ۴۸۶۲۵- ۹۸/۱۱/۲۳ شهرداری در خصوص صورتجلسه توافقی شماره ۴۴۸۳۶ – ۹۸/۱۰/۵ فی مابین آن شهرداری و تعدادی از خریداران بخشی از باقیمانده پلاک ۳ فرعی از ۱۱۷۶-اصلی با کاربری تأسیسات شهری واقع در بلوار مرزبانان به مساحت ۴۴۴۲ متر مربع بررسی و اعضاء مشروط به رعایت ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.
 11. نامه شماره ۵۰۸۳۵- ۲۴/۱۲/۹۸ شهرداری در خصوص صورتجلسه توافقی شماره ۵۰۸۰۶ – ۹۸/۱۲/۲۴ موضوع تعیین تکلیف اراضی بختیاری جزو پلاک ۱۲۵۰اصلی بررسی و اعضاء مشروط به رعایت ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.
 12. نامه شماره ۱۳۵/۱/۶۵۲۱- ۱۰/۱/۹۹ فرمانداری در خصوص اعلام نظر کمیته انطباق مصوبات شهرستان راجع به مصوبات صورتجلسه شماره ۲۷ – ۲۶/۱۲/۹۸ این شورا بررسی و اعضاء با نظر کمیته مذکور موافقت نمودند. لذا بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۷ – ۲۶/۱۲/۹۸ موضوع خرید تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی پایگاه خبری شهرداری کان لم یکن اعلام می گردد.
 13. نامه شماره ۹۲- ۹۹/۱/۱۴ شهرداری در خصوص استرداد سپرده حسن انجام کار خانم شعله فاروقی موضوع قرارداد شماره ۸۷۴۰ – ۹۶/۵/۳ پروژه اجرای کاشی شکسته ستونهای پل مرزبانان بررسی و اعضاء با عنایت به صورتجلسه تحویل موقت و قطعی شماره ۵۰۶۸۵ – ۹۸/۱۲/۲۱ برابر ضوابط و مقررات مالی با مورد مذکور موافقت نمودند.

۱۴. نامه شماره ۴۹۷۶۹- ۷/۱۲/۹۸ شهرداری در خصوص استرداد مبلغ ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال به آقای هادی صالحی اضافه پرداختی به حساب آن شهرداری با توجه به کاهش جرایم مربوطه بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات مالی با مورد مذکور موافقت نمودند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با شورای اسلامی شهر بانه

نشانی : بانه – خیابان امام ؛ ساختمان شورای اسلامی شهر بانه– تلفن ۰۸۷۳۴۲۵۷۳۲۶ تلفاکس ۰۸۷۳۴۲۵۷۳۲۵ کدپستی ۶۶۹۱۹۱۷۸۵۶
www.shorabaneh.ir
info@shorabaneh.ir
shorabaneh@yahoo.com