اخبار ، اطلاعیه ها ، مناقصات و مزایدات

پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر بانه

اخبار ، اطلاعیه ها ، مناقصات و مزایدات

و كسانى كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز را برپا مى‏دارند و كارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست و از آنچه به آنها روزى داده‏ايم انفاق مى‏كنند، ( سوره شورا آیه 38)

جلسه روز یک خرداد

آقای اعتماد نایب رئیس شورا بعنوان رئیس جلسه ضمن خیرمقدم به میهمان و اعضای حاضر در جلسه، از آقای کریم پناه مدیر آبفا بانه توضیحاتی را در مورد نامه ارسالی آن اداره موضوع تبصره ۳ و ماده ۷ درخواست نمودند. آقای کریم پناه در ارتباط با نبود اعتبار دولتی و مشکلات فراوان مالی آبفا و حمایت شورای اسلامی شهر جهت افزایش تبصره ۳ به مبلغ ۲ ریال و افزایش عایدی آبفا از این طریق مطالبی را بیان نمودند. اعضای شورا هماهنگی هر چه بیشتر آبفای بانه با واحد حفاری شهرداری را خواهان تا مشکلات بوجود آمده تکرار نگردد. در پایان پس از بحث و بررسی و تبادل نظر میان اعضاء تصمیمات زیر (۵ بند) اتخاذ گردید.

مصوبات:   

  1. نامه شماره ۱۱۰۹ – ۹۹/۲/۶ شهرداری در خصوص اجاره محل بازی بلوار فلسطین و پارک سموره با قیمت مصوب کارشناسی بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند. 
  2. نامه شماره ۲۱۶۷ – ۹۹/۲/۲۰ شهرداری در خصوص اجاره مغازه های شماره ۷، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۳۸، ۵۱، ۵۲ واقع در مجتمع میلاد از طریق آگهی مزایده عمومی با قیمت مصوب کارشناسی به مدت ۲ سال بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند. 
  3. نامه شماره ۲۳۰۳- ۹۹/۲/۲۱ شهرداری در خصوص اجاره کمپرسی جهت استفاده واحد عمران از طریق برگزاری مناقصه ( استعلام بهاء ) بررسی و اعضاء مشروط به رعایت ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.
  4. نامه شماره ۳۴۰۴- ۹۹/۳/۱ شهرداری در خصوص صورتجلسه کمیسیون معاملات شماره ۳۳۳۱ – ۳۱/۲/۹۹ مشتمل بر ۶ ردیف بررسی و اعضاء با تصمیمات اتخاذ شده در صورتجلسه مذکور موافقت نمودند.
  5.  نامه شماره ص/۳۴/۴۰/۹۹- ۹۹/۲/۲۷امور آب و فاضلاب شهری بانه در خصوص افزایش ریالی تبصره ۳ و ماده ۷ در راستای خدمات رسانی هر چه بیشتر به شهروندان و نیزکمک به تأمین اعتبارات بررسی و اعضاء با افزایش تبصره ۳  ( ۲ ریال به ازای هر لیتر ) موافقت نمودند.    

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با شورای اسلامی شهر بانه

نشانی : بانه – خیابان امام ؛ ساختمان شورای اسلامی شهر بانه– تلفن ۰۸۷۳۴۲۵۷۳۲۶ تلفاکس ۰۸۷۳۴۲۵۷۳۲۵ کدپستی ۶۶۹۱۹۱۷۸۵۶
www.shorabaneh.ir
info@shorabaneh.ir
shorabaneh@yahoo.com