اخبار ، اطلاعیه ها ، مناقصات و مزایدات

پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر بانه

اخبار ، اطلاعیه ها ، مناقصات و مزایدات

و كسانى كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز را برپا مى‏دارند و كارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست و از آنچه به آنها روزى داده‏ايم انفاق مى‏كنند، ( سوره شورا آیه 38)

جلسه روز یکشنبه ۳ آذر۹۸

دستورکار جلسه: بررسی نامه های واصله  

 مذاکرات جلسه: آقای صفری رئیس شورا ضمن خیرمقدم به حاضرین، دستورکار جلسه را اعلام کرد که پس از بحث و بررسی و تبادل نظر میان اعضاء تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

 مصوبات:  

۱نامه شماره ۱۴۲۵/۳-۴/۱۵۰۳ مورخه ۹۸/۸/۲۰ مبنی بر مساعدت مالی گروه نمایش شانو وابسته به انجمن نمایش بانه به مبلغ ۳۰ میلیون ریال جهت اجرای نمایشی تحت عنوان ” ئه م نمایشه بو قه ده غه یه ” بررسی شدو اعضاء برابر ضوابط و مقررات قانونی و در صورت تأمین اعتبار با مساعدت مبلغ ۳ میلیون تومان به گروه مذکور موافقت نمودند.

۲  نامه شماره ۴۱۰۷۶   ۹۸/۸/۲۶ شهرداری در خصوص استرداد مبلغ ۵میلیون ریال به آقای آرام کتابی و خانم نسیم شهیدی اضافه پرداختی به حساب آن شهرداری بابت جریمه کمیسیون ماده صد با توجه به رأی کمیسیون تجدید نظر ماده صد و فیش های واریزی بررسی شد و اعضاء با رعایت ضوابط و مقررات قانونی با استرداد مبلغ مذکور موافقت نمودند

۳  درخواست آقای م ش از کارکنان شهرداری بانه مبنی بر نیاز به مساعدت مالی جهت معالجه و پرداخت هزینه های عمل جراحی فرزندانش بررسی و اعضاء با پرداخت مبلغ ۵۰میلیون ریال از محل ماده ۱۷ شهرداری به ایشان موافقت نمودند. 

۴نامه شماره ۴۱۱۰۰ ۹۸/۸/۲۷ شهرداری در خصوص استرداد مبلغ ۵۶۶/۶۲۶/۲۱ ریال به آقای محمد شبانی اضافه پرداختی به حساب آن شهرداری بابت عوارضات تغییر مالکیت با توجه به اشتباه در برداشت کروکی و برآورد اضافه متراژ اعیانی مجموع ۶۲/۲۰ متر مربع بررسی و اعضاء با رعایت ضوابط و مقررات قانونی با استرداد مبلغ مذکور به نامبرده موافقت نمودند

۵ نامه شماره ۳۸۵۲۲ ۹۸//۲۳ شهرداری در خصوص بازپرداخت مبلغ ۱۲۶میلیون ریال به آقای خالد رسولی مستأجر قبلی مغازه شماره ۱۵۴ مجتمع تجاری بهشت با توجه به تحویل۳ فقره چک ایشان به تاریخ های ۹۸/۸/۱۳ و ۹۸/۱۰/۱۳ و ۹۸/۱۲/۱۳ توسط آن شهرداری به شرکت ارس بنای سورن بابت طلب شرکت،  که آقای رسولی چک ها را بابت اجاره مغازه به شهرداری داده و اکنون مغازه مذکور از طریق آگهی مزایده به نامبرده فروخته شده است بررسی و اعضاء با بازپرداخت مبلغ مذکور موافقت نمودند.

۶نامه شماره ۳۹۰۵۶ –۹۸/۷/۳۰شهرداری در خصوص بازپرداخت مبلغ ۵۰/۲۲۵/۰۰۰ ریال به آقای جمال عبدالله زاده مالک مغازه شماره ۱۷۹ مجتمع تجاری بهشت ( فروش مغازه شماره ۱۷۹ مجتمع بهشت به ایشان ) با توجه به تحویل۲ فقره چک آقای یاسین رحیمی مستأجر مغازه مذکور قبل از فروش )  به تاریخ های ۹۸/۶/۳۰ و ۹۸/۱۰/۲۰ توسط آن شهرداری به شرکت های نژیار قان و آرام راه غرب  بابت طلب شرکت ها، که آقای رحیمی چک ها را بابت اجاره مغازه به شهرداری داده و اکنون مغازه مذکور به آقای جمال عبدالله زاده فروخته شده است بررسی و اعضاء با بازپرداخت مبلغ مذکور به خریدار مغازه مذکور موافقت نمودند

۷نامه شماره ۳۷۷۵۷ ۹۸/۷/۱۶ شهرداری در خصوص در خصوص درخواست لغو بند ۱۳ از مصوبات جلسه شماره ۱ ۹۸/۱/۱۸ این شورا موضوع واگذاری کارگاه قطعات بتنی واقع در سایت ماشین آلات به صورت اجاره به بخش خصوصی از طریق برگزاری فراخوان عمومی،  با توجه به تصمیم اتخاذ شده در کمیته عمران مبنی بر انجام امورات کارگاه قطعات بتنی به صورت امانی توسط آن شهرداری بررسی و اعضاء ضمن لغو مصوبه قبلی با انجام امورات کارگاه مذکور توسط شهرداری منوط به نظارت مستمر بر کارگاه و رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانونی موافقت نمودند

۸نامه شماره ۳۹۷۳۰- ۹۸/۸/۹ شهرداری در خصوص درخواست شرکت مسافربری سواری کاوه سفر بانه مبنی بر اختصاص مغازه جنب شرکت مذکور جهت سالن انتظار با توجه به ضرورت تأمین رفاه حال مسافرین با هزینه کرد بازسازی توسط شرکت و تهاتر با اجاره بهاء بررسی و اعضاء با واگذاری مغازه مذکور با قیمت کارشناسی مشروط به تأیید نهایی قرارداد توسط شورای اسلامی شهر بانه موافقت نمودند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با شورای اسلامی شهر بانه

نشانی : بانه – خیابان امام ؛ ساختمان شورای اسلامی شهر بانه– تلفن ۰۸۷۳۴۲۵۷۳۲۶ تلفاکس ۰۸۷۳۴۲۵۷۳۲۵ کدپستی ۶۶۹۱۹۱۷۸۵۶
www.shorabaneh.ir
info@shorabaneh.ir
shorabaneh@yahoo.com