اخبار ، اطلاعیه ها ، مناقصات و مزایدات

پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر بانه

اخبار ، اطلاعیه ها ، مناقصات و مزایدات

و كسانى كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز را برپا مى‏دارند و كارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست و از آنچه به آنها روزى داده‏ايم انفاق مى‏كنند، ( سوره شورا آیه 38)

آگهی مزایده

شهرداری بانه در اجرای ماده ۵ آئین نامه مالی شهرداری ها و مجوزهای شماره ۳۲-۹۶/۱/۱۶ و ۷۶۸-۹۷/۶/۱۱- ۹۹۱- ۹۷/۷/۲۸ و ۱۰۲۹- ۹۷/۸/۷ و ۳۰۲-۹۸/۳/۱۸ و ۵۰۰-۹۸/۴/۲۳ و ۲۶۴-۹۹/۳/۱۷ و ۱۵۱۹- ۹۸/۱۲/۱۲ و ۹۹/۱/۳۱ و ۹۹/۳/۱۷ شورای اسلامی شهر در نظر دارد محل بازی بلوار فلسطین و پارک سموره، پارکینگ مجتمع تجاری آفتاب درخشان و مغازه های شهرداری واقع در طبقات مختلف مجتمع های تجاری سطح شهر را از طریق مزایده عمومی به مدت دو سال و با شرایط مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به صورت اجاره واگذار نماید و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاالکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه روز شنبه ۹۹/۶/۲۲ می باشد.

مهلت زمان دریافت اسناد مزایده از سایت: تا ساعت ۱۹عصر روز چهارشنبه تاریخ ۹۹/۶/۲۶.

مهلت زمان ارائه پیشنهاد از ساعت ۱۹عصر روز چهارشنبه ۹۹/۶/۲۶ تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۹۹/۷/۸.

تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ۸صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۷/۹.

اطلاعات تماس دستگاه مزایده گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها به آدرس شهرستان بانه، بلوار شهرداری، شهرداری بانه و تلفن:۰۸۷۳۴۲۳۰۵۵۰.

اطلاعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضویت سامانه مرکز تماس ۰۲۱۴۱۹۳۴. دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با شورای اسلامی شهر بانه

نشانی : بانه – خیابان امام ؛ ساختمان شورای اسلامی شهر بانه– تلفن ۰۸۷۳۴۲۵۷۳۲۶ تلفاکس ۰۸۷۳۴۲۵۷۳۲۵ کدپستی ۶۶۹۱۹۱۷۸۵۶
www.shorabaneh.ir
info@shorabaneh.ir
shorabaneh@yahoo.com